امور قرارداد ها 

 

نام و نام خانوادگی :

    فیروزه نیازی

مدرک تحصیلی :

    لیسانس علوم آزمایشگاهی

سمت :

    مسئول واحد

 

شرح وظایف :

1-برگزاری فراخوان استعلام، مزایده ، مناقصه در سایت امور قراردادها

2-تنظیم قرارداد و شرایط اختصاصی و عمومی

3-مکاتبات با شرکت ها و پیمانکاران جهت رفع نواقص

4-مکاتبات با شرکت ها و پیمانکاران جهت ارائه مفاصا حساب

5-نظارت بر شرکت ها و پیمانکاران جهت انجام رعایت مفاد قرارداد

6-پیگیری مشکلات و و نظارت بر کار پرسنل تحت پوشش شرکت ها و پیمانکاران

7-ارزشیابی ماهیانه شرکت ها و پیمانکاران

آدرس : شهرستان خرمبید، بخش مشهد مرغاب، قادراباد، بلوار مطهری، جنب پمپ بنزین، بهداشت و درمان منطقه مشهد مرغاب

شماره تماس : 44495572-071

داخلی : 107تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-20 16:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ