آموزش و ارتقا سلامت 

 

نام و نام خانوادگی :

    سیروس هاشمی

مدرک تحصیلی :

    لیسانس روانشناسی بالینی

سمت :

    مسئول واحد

 

شرح وظایف :

1-اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت

2- نيازسنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت منطقه

3- طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد در منطقه

4- مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت منطقه

5- مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (از جمله جوامع ايمن ، مدارس مروج سلامت ، بيمارستان هاي مروج سلامت) در منطقه

6- ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه

7- همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه

آدرس : شهرستان خرمبید، بخش مشهد مرغاب، قادراباد، بلوار مطهری، جنب پمپ بنزین، بهداشت و درمان منطقه مشهد مرغاب

شماره تماس : 44495572-071

داخلی : 103تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-20 16:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ