امور اداری و کارگزینی 

 

نام و نام خانوادگی :

    غلامرضا حاتمی

مدرک تحصیلی :

    لیسانس حسابداری

سمت :

    مسئول واحد

 

شرح وظایف :

1-رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت انها

2-تهیه پیش نویسی کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترسیم حقوق ها، مرخصی، ترفیع، اضافه کار و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و دستورات مربوط

3-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واحد های مربوط به امور استخدامی تبدیل وضع استخدامی و ترفیع، بازنشستگی و برقراری بازنشستگی یا وظیفه

4-انجام امور مربوطه به تعاون، بیمه، رفاه کارمندان

5-برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

6-استخدامی و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مد نظر

7-تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

8-شرکت در کمسیون ها و جلسات مختلف

9-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات

10-مطالعه قوانین و مقرارت استخدامی و اظهار نظر درمورد نحوه اجرایی قوانین و مقررات

11-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبودی امور جاری

12-تهیه گزارشات لازم

آدرس : شهرستان خرمبید، بخش مشهد مرغاب، قادراباد، بلوار مطهری، جنب پمپ بنزین، بهداشت و درمان منطقه مشهد مرغاب

شماره تماس : 44495572-071

داخلی : 102تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-20 16:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ